பிரிட்டனுக்கு உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை

பின்தங்கிய ஏழை நாடுகளுக்கு ஆண்டுதோறும் அளிக்கப்பட்டுவரும் நிதியை 0.7 சதவீதத்திலிருந்து 0.5 சதவீதமாக பிரிட்டன் அரசு நிகழாண்டு குறைத்தது. இதனால், பின்தங்கிய நாடுகளில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் வெப்பமண்டல நோய்களால் பாதிக்கப்பட நேரிடும் என உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்தது.

Add your comment

Your email address will not be published.

fifteen + 18 =