“சுவாமிகளின் பக்கத்தில் மௌனமாக அமர்ந்திருந்தாலே போதும், அதுவே மிகுந்த மன அமைதியைத் தரும்.” |Periyava

4
Published on May 4, 2021 by
Category

Add your comment

Your email address will not be published.

four − three =