ஏழை நாடுகளில் தடுப்பூசிகளுக்கு தட்டுப்பாடு

 

சர்வதேச அளவில் கோவேக்ஸ் திட்டத்தின்கீழ், 131 நாடுகளுக்கு 90 கோடிக்கும் அதிகமான தடுப்பூசிகள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டன. ஆனால், ஏழை நாடுகளில் அதிகரித்துவரும் தொற்றைக் கட்டுப்படுத்த இந்த தடுப்பூசிகள் போதுமானது அல்ல என்றும், பின்தங்கிய நாடுகளில் தடுப்பூசிக்கு தட்டுப்பாடு நிலவுவதாகவும் உலக சுகாதார அமைப்பின் சீனியர் ஆலோசகர் ப்ரூஸ் ஐல்வேர்ட் தெரிவித்துள்ளார். ஆப்பிரிக்காவின் பெரும்பாலான நாடுகளில் கோவிட் 3ஆம் அலை தொடங்கிவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Add your comment

Your email address will not be published.

eleven + 10 =