ஸ்காட்லாந்தில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு தடுப்பூசி

ஸ்காட்லாந்தில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவரும் திங்கள்கிழமை காலை 8 மணிமுதல் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்வதற்காக ட்ற்ற்ல்ள்://ஜ்ஜ்ஜ்.ய்ட்ள்ண்ய்ச்ர்ழ்ம்.ள்ஸ்ரீர்ற்/ஸ்ஹஸ்ரீஸ்ரீண்ய்ங்ழ்ங்ஞ்ண்ள்ற்ழ்ஹற்ண்ர்ய் என்ற இணையதள முகவரியில் விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்காக அவர்களுக்கு மெயில் அல்லது எஸ்எம்எஸ் அனுப்பிவைக்கப்படும். தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்வதற்கான நேரம் தங்களுக்கு உகந்ததாக இல்லையெனில், அதை மாற்றிக் கொள்ளலாம் என்றும் ஸ்காட்லாந்து அரசு அறிவித்துள்ளது.

Add your comment

Your email address will not be published.

3 × 1 =