இங்கிலாந்தில் 21-22 வயதினருக்கு தடுப்பூசி

இங்கிலாந்தில் இந்த வாரம் நிறைவடைவதற்கு முன்பாக பெரியவர்கள் அனைவரும் குறைந்தது ஒரு டோஸ் கோவிட் தடுப்பூசியாவது செலுத்திக் கொள்ள வேண்டுமென தேசிய சுகாதாரத் துறை அறிவுறுத்தியருந்தது. அந்த இலக்கை எட்டும் வகையில், 21- 22 வயதினர் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்வதற்காக இணையத்தில் பதிவு செய்யுமாறு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Add your comment

Your email address will not be published.

twenty + 9 =