கோவிஷீல்ட் தடுப்பூசிக்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் ஒப்புதல்

இந்திய தயாரிப்பான கோவிஷீல்ட் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டவர்கள் தங்கள் நாடுகளுக்கு வந்தாலும், அவர்கள் 14 நாள் தனிமைப்படுத்தப்படுவர் என்று ஐரோப்பிய யூனியன் தெரிவித்திருந்தது. இதற்கு இந்தியா கடும் கண்டன் தெரிவித்த நிலையில், கோவிஷீல்ட் தடுப்பூசிக்கு ஆஸ்திரியா, ஜெர்மனி, ஸ்லோவேனியா, கிரீஷ், அயர்லாந்து, ஸ்பெயின் என 6 ஐரோப்பிய நாடுகள் ஒப்புதல் அளித்திருக்கின்றன. இது தவிர ஐஸ்லாந்து, சுவிட்சர்லாந்து, எஸ்டோனியா ஆகிய நாடுகளும் கோவிஷீல்ட் தடுப்பூசிக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளன.

Add your comment

Your email address will not be published.

five × two =