2 ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழைமைவாய்ந்த ரோமானியர்கால கட்டடம் பொதுமக்கள் பார்வைக்கு திறக்கப்படுகிறது

இங்கிலாந்தின் சோமர்செட் பாத், யோக் தெருவில் பகுதியில் 2 ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழைமைவாய்ந்த ரோமானியர்கால கட்டடம் கண்டறியப்பட்டது. குளியல் அறை, மசாஜ் மையம் உள்ளிட்ட கட்டமைப்புகளை கொண்ட இந்தக் கட்டடத்தை வரும் இலையுதிர் காலத்தில் பொதுமக்கள் பார்வையிட அனுமதி அளிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Add your comment

Your email address will not be published.

four − three =