உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் போலியோ தடுப்பூசி

ஆப்கானிஸ்தானில் போலியோ தடுப்பூசி

பெண்களை பணியமர்த்த தலீபான்கள் அனுமதி