பிரிட்டனை அறிவியல் சூப்பர் பவராக மாற்றும் திட்டம்

பிரதமரின் ஆராய்ச்சி தொடக்கம்

பிரிட்டனை அறிவியல் சூப்பர் பவர் நாடாக மாற்றும் திட்டத்துக்கான வியூகங்களை பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் வகுத்திருக்கிறார். மேலும், பட்ஜெட்டில் ஆய்வுக்காக அறிவிக்கப்பட்ட தொகையை செலவிடும் விதம் குறித்தும் அவர் தெரிவித்தார். இதுதொடர்பாக புதிய தேசிய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மாநாட்டுக்கு பிரதமர் ஏற்பாடு செய்துள்ளார். அரசுக்கு தேவையான ஆலோசனையை பாட்ரிக் வல்லேன்ஸ் எனும் விஞ்ஞானி அளிக்கிறார்.

Add your comment

Your email address will not be published.

twelve + 9 =