ஏப்ரலில் பிரிட்டன் பொருளாதாரம் 2.3% வளர்ச்சி

பிரிட்டன் பொருளாதாரம் கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் 2.3 சதவீதம் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதத்துக்குப் பிறகு அதிகபட்ச மாதாந்திர வளர்ச்சி வீதம் ஆகும். அத்தியாவசியமற்ற கடைகள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டதால், கார் மற்றும் கேரவன்களின் விற்பனை அதிகரிப்பு காரணமாக பொருளாதார வளர்ச்சி அதிகரித்ததாக நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

Add your comment

Your email address will not be published.

eleven + fourteen =