அமெரிக்காவில் திருநங்கைகளுக்கு முதன்முறையாக பாலின அறுவை சிகிச்சை

அமெரிக்காவில் சுகாதாரத் திட்டத்தின்கீழ், திருநங்கைகளுக்கு முதன்முறையாக பாலின அறுவை சிகிச்சை செய்வதற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை ஹார்மோன் தெரபி மற்றும் மனநல சேவைகள் மட்டுமே திருநங்கைகளுக்கு அளிக்கப்பட்டுவந்த நிலையில், தற்போது பாலின மறுசீரமைப்பு அறுவை சிகிச்சையும் அளிக்கப்படவுள்ளது. ஒருநபரின் உடற்கூறியலை அவரது பாலின அடையாளத்துக்கு ஏற்றவாறு மாற்றியமைப்பது பாலின அறுவை சிகிச்சை ஆகும்.

Add your comment

Your email address will not be published.

five × one =