தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளவில்லை என்றால், வேலை பறிபோய்விடும் விமான நிறுவனம் எச்சரிக்கை

ஹாங்காங்கை சேர்ந்த கேத்தே பசிபிக் விமான நிறுவனத்தில் பணியாற்றிவரும் விமானிகளில் 90 சதவீதத்தினரும், 65 சதவீத சிப்பந்திகளும் கோவிட் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டனர். எஞ்சிய ஊழியர்கள் வரும் ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதிக்குள் தடுப்பூசி செலுத்தக் கொள்ளவில்லை என்றால், வேலை பறிபோய்விடும் என விமான நிறுவனம் பகிரங்கமாக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

Add your comment

Your email address will not be published.

3 × 3 =