ருத்ராட்சம் அணிவதால் ஏற்படும் அபூர்வ நன்மைகள்

*ருத்ராட்சம் அணிவதால் ஏற்படும் அபூர்வ நன்மைகள்*

ருத்ராட்சத்திற்கு தனித்துவமான பல சிறப்புகள் உண்டு சுற்றிலும் அபூர்வமான அதிர்வலைகளை கொண்டிருக்கிறது எனவே இதை அணிவதால் பல நன்மைகள் ஏற்படுகிறது.

நீங்கள் புதுசா ஒரு இடங்களுக்குச் செல்லும்போது அங்கிருக்கும் அதிர்வுகள் உங்களுக்கு ஏற்றதாக இல்லையென்றால் உங்களால் அமைதியாக இருக்க முடியாதுங்க.

ருத்ராட்சம் அணிந்தால் ‘எந்தவித பாதிப்பும்’ நம்மை தீண்ட முடியாது மனநிலை சாந்தமாகவும் இருக்கும் சத்தி வட்டம் நம்மைக் கவசம் போல் பாதுகாக்கும்.

ஐந்துமுகம் கொண்ட ‘ருத்ராட்சம் உடல் ஆரோக்கியம்’ கொடுக்கும் ஆண்பெண் பேதமின்றி எல்லோரும் அணியலாம்.

அழுத்தத்தை ‘சீராக்கி மன அமைதியும் சுறுசுறுப்பையும்’ கொடுக்கும் முகம் கொண்ட சண்முகி ருத்ராட்சத்தை 14 வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் அணிவதால் தாயின் பூரண அன்பிற்கு பாத்திரமாகலாம்.

‘ருத்திரன்’ என்ற பெயரில் இருந்து வந்ததே ருத்திராட்சம் ஆகும் மானின் பக்கங்களிலிருந்தும் ஆனந்த கண்ணீர் தான் சிங்கள என மொத்தம் முப்பத்தெட்டு விதமான ருத்திராட்சங்கள் தோன்றின.

சிவ அம்சம் ஆற்றல் வாய்ந்த ‘ஆன்ம உணர்வை ஊட்டும்’ நிலையாகும் அவன் இடையிலிருந்து வெளிப்பட்டவுடன் வேகமான இயக்க நிலைக்கு சிவன் மாற்றம் அடையும்.

தன்மை ‘ருத்ராட்சம் என்று சூரியனுக்கு’ ஒப்பான ஆற்றல் கொண்டது என்று நாம் மனசுல நினைக்க வேண்டுமே.

எவ்வாறு தன்னுடைய ஆற்றல் மூலம் சூரிய மண்டலத்தை உருவாக்கி ஏதோ அது போல ருத்ராக்ஷம்.

தனது ஆற்றல் மூலம் அதன் சூழ்நிலை முழுவதும் கட்டுப்பட்டில் வைக்கும் இடது கை மேலும் நாம ருத்ராட்சம் அணிவதால் அனைத்து விதமான பயன்களையும் பெற முடியும்.

Add your comment

Your email address will not be published.

14 − 7 =