பார்க் ரன் ஓட்டத்துக்கு ஜூன் 26இல் அனுமதி

இங்கிலாந்தில் 729 பூங்காக்களில் பார்க் ரன் எனப்படும் தொடர் ஓட்டம் அவ்வப்போது நடத்தப்படுவது வழக்கம். கரோனா பெருந்தொற்றால் பார்க் ரன் தடைபட்ட நிலையில், ஜூன் 26 முதல் இதற்கு அனுமதியளிக்கப்படுகிறது. பிரிட்டன் முழுவதும் 30 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பதிவுசெய்யப்பட்ட பார்க் ரன்னர்கள் இருக்கின்றனர். அந்த வகையில் ஜூன் 26ஆம் தேதி முதல் 500க்கும் அதிகமான பூங்காக்களில் சுமார் 5 ஆயிரம் பார்க் ரன் ஓட்டம் நடைபெறும் என தெரியவருகிறது.

Add your comment

Your email address will not be published.

fourteen − 7 =