இங்கிலாந்தில் வெளிப்புற திருமண நிகழ்ச்சிக்கு அனுமதி

இங்கிலாந்தில் காற்றோட்டமான திறந்தவெளியில், வெளிப்புற பகுதியில் திருமண நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதற்கு ஜூலை 1ஆம் தேதி முதல் அனுமதியளிக்கப்படுகிறது. அதன்படி, 30 பேர் தான் பங்கேற்க வேண்டுமென்ற கட்டுப்பாடு நீக்கப்பட்டு, இட வசதியை பொறுத்து பங்கேற்பவர்களின் எண்ணிக்கையை முடிவு செய்ய வேண்டும் என்றும், முகக் கவசம் அணிதல், சமூக இடைவெளியை கடைப்பிடித்தல் போன்ற கட்டுப்பாடுகளை கடுமையாக பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டது.

 

இதேபோல், வேல்ஸ் மாகாணத்திலும் ஜூலை 1 முதல் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படுகின்றன.

Add your comment

Your email address will not be published.

seventeen − 5 =