ஒலிம்பிக் போட்டியிலிருந்து பிரிட்டன் வீராங்கனை விலகல்

நாளை தொடங்கும் ஜப்பான் ஒலிம்பிக் போட்டியில் இருந்து பெரிதும் எதிர்பார்கப்பட்ட பிரிட்டன் துப்பாக்கிச் சுடும் வீராங்கனை ஆம்பர்ஹில் வெளியேறினார். தனக்கு தொற்று பாதிப்பு உறுதியானதால், அவர் இந்த முடிவை எடுத்தார்.

Add your comment

Your email address will not be published.

two × five =