2 டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டவர்களுக்கு தனிமை தேவை இல்லை!

மஞ்சள் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள நாடுகளுக்கு சென்றுவரும் பிரிட்டன் மக்கள் இருடோஸ் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டிருந்தால், அவர்கள் வரும் ஆகஸ்ட் முதல் தங்களை 10 நாள்களுக்கு தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள தேவையில்லை. இதற்கான நெறிமுறைகளை அமைச்சரவை வகுத்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Add your comment

Your email address will not be published.

18 − 16 =