தேசிய சுகாதார துறையினருக்கு இளவரசி கௌரவம்

 

பிரிட்டனின் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட 4 நாடுகளில், தேசிய சுகாதார துறையை சேர்ந்த டாக்டர்கள், செவிலியர்களின் சேவையை போற்றும் வகையில், ஜார்ஜ் கிராஸ் விருதை இளவரசி இரண்டாம் எலிசெபத் அவர்களுக்கு வழங்கி கௌரவித்தார். மேலும், தனது கைப்பட எழுதிய கடிதத்தில், கடந்த 70 ஆண்டுகளாக தேசிய சுகாதார துறை ஊழியர்கள் தைரியமாகவும், இரக்கத்துடனும், அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடனும் தங்கள் பணியை செவ்வென ஆற்றி வருகின்றனர் என்று இளவரசி குறிப்பிட்டார்.

ஜார்ஜ் கிராஸ் விருது கடந்த 1940ஆம் ஆண்டு செப்டபம் 24ஆம் தேதி நான்காம் ஜார்ஜ் அரசால் நிறுவப்பட்டது நினைவுகூரத்தக்கது.

Add your comment

Your email address will not be published.

16 + 7 =