லாக்டவுன் நீட்டிப்புக்கு விஞ்ஞானிகள் வரவேற்பு

இங்கிலாந்தில் லாக்டவுன் ஜூலை 19ஆம் தேதி வரை 4 வாரம் நீட்டிக்கப்பட்டிருப்பதால், இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் ஏராளமானவர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தி கோவிட்டை வெற்றி கொள்ளலாம் என தெரிவித்த விஞ்ஞானி மைக்கேல் கோவ், லாக்டவுன் நீட்டிக்கப்பட்டதற்கு வரவேற்பு அளித்திருக்கிறார். இதேபோல், பிரிஸ்டோல் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் ஆடம் ஃபின்னும் இதற்கு ஆதரவு தெரிவித்தார்.

Add your comment

Your email address will not be published.

five × four =