அடிமை முறைக்கு முடிவுகட்டும் கூட்டாட்சி விடுமுறை

அமெரிக்க பாராளுமன்றம் ஒப்புதல்

அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் கருப்பின மக்கள் அடிமைத்தளையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டதை உணர்ந்த தினமான 1865ஆம் ஆண்டு ஜூன் 19ஆம் தேதியை நினைவுகூரும் வகையில், அன்றைய தினம் கூட்டாட்சி விடுமுறை கடைப்பிடிக்கப்படவுள்ளது. இதையொட்டி, அமெரிக்க பாராளுமன்றத்தில் 415 உறுப்பினர்களின் ஏகோபித்த ஆதரவுடன் இதற்கான மசோதா நிறைவேறியது.

Add your comment

Your email address will not be published.

twelve + 2 =