இந்திய தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டவர்கள் பயப்படத் தேவையில்லை

பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன்

இந்தியாவின் சீரம் நிறுவன தயாரிப்பான கோவிஷீல்டு தடுப்பூசியை 50 லட்சம் அளவில் பிரிட்டன் கொள்முதல் செய்து, பொதுமக்களுக்கு செலுத்தியது.

இதனிடையே, கோவிஷீல்டு தடுப்பூசிக்கு ஐரோப்பிய யூனியன் அங்கீகாரம் அளிக்கவில்லை என்றும் இந்தத் தடுப்பூசியை செலுத்திக் கொண்ட பிரிட்டன் பொதுமக்கள் தங்கள் நாடுகளுக்கு அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள் என்றும் ஐரோப்பிய நாடுகள் கையை விரித்தன.

இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்த பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன், இந்திய தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டு பிரிட்டன் பொதுமக்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை, இதில் எந்தவொரு பிரச்சனையும் இருக்காது என்றார் .

Add your comment

Your email address will not be published.

nineteen + four =