வரலாற்று சிறப்புமிக்க முடிவுகளை எடுக்கும் ஜி7 நாடுகள்

வரலாற்று ஆய்வாளர் கருத்து

காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்வதில் ஜி7 நாடுகள் வரலாற்று சிறப்புமிக்க முடிவுகளை எடுப்பதாக வரலாற்று ஆய்வாளரும், எழுத்தாளருமான டேவிட் ஆட்டென்பரோ கருத்து தெரிவித்தார். ஜி7 மாநாட்டில் உரையாற்றும் முன்பாக இந்தக் கருத்தை அவர் வெளியிட்டார்.

Add your comment

Your email address will not be published.

two × four =