தடுப்பூசி செலுத்துவதற்காக ஸ்டேடியத்தில் கூடிய இளைஞர்கள்

இங்கிலாந்தின் தோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர்ட் ஸ்டேடியத்தில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கு தடுப்பூசி செலுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. அதன்படி, ஒரே நேரத்தில் நூற்றுக்கணக்கான இளைஞர்கள் கூடி ஆர்வமுடன் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டனர். வெயில் சற்று அதிகமாக இருந்ததால், பெரும்பாலானோர் கையில் குடையுடன் நீண்டநேரம் காத்திருந்ததைக் காண முடிந்தது.

Add your comment

Your email address will not be published.

fifteen − 9 =