அரசின் ஒவ்வொரு முடிவிலும் பருவநிலை மாற்றம் பரிசீலிக்கப்படும்

வேல்ஸ் அமைச்சரவை

வேல்ஸ் மாகாணத்தில் அமைச்சரவை எடுக்கும் ஒவ்வொரு முடிவின்போதும் பருவநிலை மாற்றம் கணக்கில் கொள்ளப்படும் என அமைச்சர்கள் தெரிவித்தனர். இதனிடையே, கரியமில வாயுவை குறைவாக உமிழும் 20 ஆயிரம் சமூகநல வீடுகள் அரசின் சார்பில் கட்டி வாடகைக்கு விடப்படும் என்று வேல்ஸ் முதல்வர் மார்க் “ஃ”டிரக்போர்ட் தெரிவித்தார்.

Add your comment

Your email address will not be published.

one × one =