ஹெச்.பி.வி. வைரஸ் தொற்றால் கலங்க வேண்டாம்

பெண் எம்.பி. ஆலோசனை

பிரிட்டனில் பெரும்பாலான பெண்கள் ஹெச்.பி.வி. வைரஸ் எனப்படும் ஹியூமன் பப்பிலோமா வைரஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இதுபோல தானும் தன்னுடைய 20ஆம் வயதில் பாதிக்கப்பட்டதாகவும், இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் அதைக் குறித்து கலங்காமலும், குழம்பாமலும் இருந்தால் நோயை வென்றுவிடலாம் என்றும் தொழிலாளர் கட்சியை சேர்ந்த பெண் எம்.பி. ஜெஸ் பிலிப்ஸ் ஆலோசனை தெரிவித்தார்.

Add your comment

Your email address will not be published.

15 + 4 =