திருமணம் இடவசதியை பொறுத்து பங்கேற்பவர்களின் எண்ணிக்கை முடிவு செய்யப்படும்

திருமணம் போன்ற விழாக்களை உள் அரங்கில் நடத்துவதால், இடவசதியை பொறுத்து பங்கேற்பவர்களின் எண்ணிக்கையை விழா ஏற்பாட்டாளர்களே முடிவு செய்ய வேண்டுமென வேல்ஸ் அரசு தெரிவித்தது. மேலும், திங்கள்கிழமை அமலுக்கு வருவதாக இருந்த தளர்வுகள் மேலும் 4 வாரம் தள்ளிவைக்கப்படுவதாக வேல்ஸ் முதல்வர் மார்க் “ஃ”டிரக்போர்ட் தெரிவித்தார்.

Add your comment

Your email address will not be published.

five × four =