கிரிப்டோ- கரன்ஸி பரிமாற்றம்: பினான்ஸ் நிறுவனத்துக்கு தடை

உலகின் மிகப்பெரிய கிரிப்டோ- கரன்ஸி பரிமாற்ற மையமாக திகழும் பினான்ஸ் நிறுவனத்துக்குத் தடை விதித்து பிரிட்டனின் நிதி நடவடிக்கை ஆணையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. இதன்மூலம் பிரிட்டனில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட எந்த செயலிலும் பினான்ஸ் நிறுவனம் ஈடுபட இயலாது.

Add your comment

Your email address will not be published.

5 − 4 =