வணிக செய்திகள்…

 

  • ந்தியாவின் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு கடந்த நிதியாண்டில் ரூ.73,732.73 கோடி அதிகரித்தது.
  • குஜராத் கூட்டுறவு பால் விற்பனை கூட்டமைப்பு தயாரிப்பான அமுல் பால் விலை ரூ.2 உயர்த்தப்பட்டது.

Add your comment

Your email address will not be published.

four × 3 =