வளரும் நாடுகளில் சீனாவின் ஆதிக்கத்தை கட்டுப்படுத்த முடிவு

இலங்கை, நேபாளம் போன்ற வளரும் நாடுகளில் சீனா அதன் “பெல்ட் அன்ட் ரோடு’ திட்டத்தின்கீழ், உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த நிதியுதவி வழங்கி வருகிறது. இதனால், அந்த நாடுகளில் சீனாவின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து வருவதைக் கட்டுப்படுத்த ஜி7 நாடுகள் முடிவு செய்துள்ளன. அதன்படி, பெல்ட் அன்ட் ரோடு திட்டத்துக்கு பதிலாக ‘பில்ட் பேக் பெட்டர் வேல்டு ப்ளான்’ எனும் வளமான தேசத்தை கட்டமைத்தல் என்ற திட்டத்தை அமெரிக்க அதிபர் ஜோபிடன் முன்மொழிந்தார்.

Add your comment

Your email address will not be published.

seventeen − two =