பிரிஸ்டால் கரன்சிகள் செப்டம்பரில் செல்லாது

இங்கிலாந்தின் பிரிஸ்டால் நகரில் உள்ளூர் கரன்சி நோட்டுகள் கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. இவை அனைத்தும் வரும் செப்டம்பர் 30ஆம் தேதிக்குப் பிறகு செல்லாது என்றும், அவற்றை வைத்திருப்பவர்கள் பிரிஸ்டால் பவுண்ட் சி.ஐ.சி. நிறுவனத்திடம் கொடுத்து மாற்றிக் கொள்ளலாம் என்றும் அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கிறது.

Add your comment

Your email address will not be published.

7 − 4 =