இருடோஸ் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டவர்களுக்கு விதிவிலக்கு

பிரிட்டனில் இருடோஸ் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டவர்கள் தயக்கமின்றி வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா செல்லலாம் என்றும், அதே நேரத்தில் பயணம் நெருக்கடி இல்லாமல், சுமுகமாக இருக்கும் என்றும் பொதுமக்கள் நினைக்க வேண்டாம் என்றும் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறார். மேலும், ஜூலை 19ஆம் தேதி ஊரடங்கு முழுவதுமாக விலக்கப்பட்டாலும், அனைவரும் எச்சரிக்கை உணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார்.

Add your comment

Your email address will not be published.

12 + 3 =