ஆசிய, கருப்பின ஊழியர்களை தரக்குறைவாக நடத்தும் லண்டன் ஆம்புலன்ஸ் நிறுவனம்

இங்கிலாந்து தலைநகர் லண்டனில், லண்டன் ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ் (எல்.ஏ.எஸ்) எனும் சேவை அமைப்பு ஆம்புலன்ஸ் வாகன சேவைகளை நிர்வகித்து வருகிறது. இங்கு 5இல் ஓர் ஊழியர் ஆசியா அல்லது கருப்பினத்தை சேர்ந்தவராக இருக்கிறார். இவர்களை குறிவைத்து, வெள்ளையின ஊழியர்கள் தரக்குறைவாகவும், பாரபட்சத்துடனும் நடத்துவதாக ஊழியர்கள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர். இதனை எல்ஏஎஸ் தலைவர் ஹீதர் லாரசன்சும் உறுதிப்படுத்தினார்.

Add your comment

Your email address will not be published.

three × 2 =