10 ஆண்டுகளுக்கு முன் எடுத்த புகைப்படம் கூகுளின் முகப்பு படமானது

இங்கிலாந்தின் கிளீதோர்ப்ஸ் நகரை சேர்ந்த புகைப்பட ஆர்வலர் ஹக்ஸ்போர்ட் கடந்த 2011ஆம் ஆண்டில் யோர்க்ஷிர் பிரிட்லிங்டன் கடற்கரையில், வாயில் சிப்ஸ் வைத்திருந்த நிலையில் சீகள் பறவையை படம்பிடித்தார். இந்த படம் 10 ஆண்டுகள் கழித்து கூகுள் நிறுவனத்தின் கவனத்துக்கு சென்றது. இதனால், வெகுவாக ஈர்க்கப்பட்ட கூகுள், தனது விளம்பர பிரசாரங்களுக்கு அந்த படத்தை பயன்படுத்த முடிவு செய்திருக்கிறது.

Add your comment

Your email address will not be published.

16 + 6 =