40 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கு 2ஆம் டோஸ் தடுப்பூசி

ஸ்காட்லாந்தில் முதல்டோஸ் கரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டவர்கள், 8 வாரகால இடைவெளியில் இரண்டாம் டோஸ் செலுத்திக் கொள்ள வேண்டுமென அந்நாட்டு அரசு வலியுறுத்திக் கேட்டுக் கொண்டது.

Add your comment

Your email address will not be published.

5 × one =