ஆன்மீகம்

bg
திருப்பதி: ஏழுமலையான் கோவில் ஜேஷ்டாபிஷேகம் | Tirupati Jeshtabishegam | Britain Tamil Bhakthi

திருப்பதி: ஏழுமலையான் கோவில் ஜேஷ்டாபிஷேகம் | Tirupati Jeshtabishegam...

tirupati,jeshtabhishekam,jeshtabishekam tirumala,tirupathi swami desikan,thirumanjanam...

Hariharananda Giri -  Attachment brings all troubles, while detachment is the road to freedom. Live in the world, but be compassionately detached | Britain Tamil News

Hariharananda Giri - Attachment brings all troubles, while...

Date of Birth: 27-May-1907 Date of Death: 03-Dec-2002 Profession: monk

Chandrashekarendra Saraswati - Though your not here with us, but we know you will always guide and be with us through thick and thin | Britain Tamil News

Chandrashekarendra Saraswati - Though your not here with...

Place of Birth: Viluppuram, Tamil Nadu, India Date of Death: 08-Jan-1994

Ravi Shankar (spiritual leader) - Happy birthday to you long life and prosperity which you forever richly | Britain Tamil Cinema

Ravi Shankar (spiritual leader) - Happy birthday to you...

Date of Birth: 13-May-1956 Place of Birth: Thanjavur district, Tamil Nadu, India...

Mariam Thresia Chiramel  - Life is so much better with you Parson . we are all so glad that we got the opportunity to get you, Happy birthday to the most deserving person  | Britain Tamil Cinema

Mariam Thresia Chiramel - Life is so much better with you...

Place of Birth: Thrissur district, Kerala, India Date of Death: 08-Jun-1926 Profession:...

Pandita Ramabai -  The idol of humanity salutation of your birthday | Britain Tamil Cinema

Pandita Ramabai - The idol of humanity salutation of your...

Place of Birth: Mangalore, Karnataka, India Date of Death: 05-Apr-1922 Profession:...

Swami Yogananda -  Happy birthday to you long life and prosperity which you forever richly | Britain Tamil News

Swami Yogananda - Happy birthday to you long life and prosperity...

Place of Birth: Kolkata, West Bengal, India Profession: philosopher