44 - ஆவது சர்வதேச சதுரங்க போட்டி (44th FIDE Chess Olympiad) துவக்க விழா