இருடோஸ் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டவர்களுக்கு கட்டுப்பாடுகள் நீக்கம்

சிவப்பு, மஞ்சள் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள நாடுகளிலிருந்து இங்கிலாந்து வருபவர்கள் தங்களை 10 நாள்களுக்கு தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற விதிமுறை தற்போது நடைமுறையில் உள்ளது. இந்நிலையில், இதை தளர்த்தி, இருடோஸ் கோவிட் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டவர்கள் எந்தவித கட்டுப்பாடும் இன்றி, இங்கிலாந்து வருவதற்கான செயல் திட்டங்களை வகுத்து வருவதாக சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் மேத்யூ ஹான்காக் தெரிவித்துள்ளார். பிரிட்டனின் பயண தடை நாட்டுகளின் பட்டியலில் இந்தியாவும் அங்கம் வகிப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Add your comment

Your email address will not be published.

two × four =