மூம்மூர்த்திகளின் அபூர்வ தரிசனம்! சிவபெருமானின் இடது பக்கம் பிரம்மனும் , வலது பக்கம் விஷ்ணுவும் ஒரே கல்லில் செதுக்கப்பட்ட சிற்பம்.

Add your comment

Your email address will not be published.

seven − seven =