மழையால் நிறுத்தப்பட்ட கிரிக்கெட் வருத்தத்தில் ரசிகர்கள் | Fans saddened by rain-stopped cricket