புதுச்சேரி அரசுப்பள்ளியில் மாணவர்களுடன் மதிய உணவை சாப்பிட்ட அமைச்சர்