புதுச்சேரியில் !!! பாதி விலையில் மளிகை பொருட்களா | diwali Offer!!! Groceries at half price