திருப்பதியில் 3 நாட்கள் விஐபி தரிசனம் ரத்து | VIP Darshan Tirupati | Britain Tamil News