தமிழகத்தில் அடுத்த மாதம் முதல் மின் கட்டணம் உயர்வு , வராத கரண்டுக்கு பில்லு மட்டும் அதிகமா வருது...