டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு வரலாறு காணாத சரிவு | Rupee plunges to record low against dollar