சமந்தா மீண்டும் மருத்துவமனையில் அனுமதி | Samantha is readmitted to the hospital