சபரிமலையில் துணிவு படத்திற்கு promotion செய்த அஜித் பக்தர்கள் | Devotees of ajit