கோஹினூர் வைரத்தை மீட்பாரா ரிஷி சுனக் | Rishi Sunak, who redeemed the Kohinoor diamond | Britain News