காஷ்மீரில் 33 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இன்று திறப்பு விழா காணும் தியேட்டர்கள் 'பொன்னியின் செல்வன் | PS-01