கனடாவில் பயண கட்டுப்பாடுகளை நீக்குவது எப்போது?

கனடாவில் இருடோஸ் கோவிட் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்ட நிரந்தர குடியிருப்பாளர்கள், வெளிநாட்டினர் சர்வதேச பயணங்களை மேற்கொள்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள் அனைத்தும் ஜூலை 5ஆம் தேதி நள்ளிரவு 11.59 மணிக்கு நீக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் முறையாக தடுப்பூசி செலுத்தி கோவிட் எதிர்ப்பு சக்தி பெற்றவர்கள், சர்வதேச பயணங்களை மேற்கொள்ளலாம் என தகவல் வெளியானது.

Add your comment

Your email address will not be published.

19 − 13 =