ஐ.நா. பருவநிலை மாநாட்டை புறக்கணிக்கிறார் ரிஷி சுனக் | UN Rishi Sunak boycotts climate conference